Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Πρόγραμμα, βασιζόμενο στην νέα γενιά εκπαιδευτικών προϊόντων με την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ξεκίνησε το 2010 υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Ν. Φίλιππα, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον οι σύγχρονες μορφές «δια βίου μάθησης» όπως τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) αποτελούν καθοριστικό παράγοντα τόσο για την προσωπική εξέλιξη των ατόμων όσο και για την γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι ραγδαίες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα σηματοδοτούν τη νέα εποχή και προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα τα οποία προέρχονται από το χώρο της Χρηματοοικονομικής επιστήμης που βασίζονται στις τρέχουσες εξελίξεις και την πιο σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία/αρθρογραφία. Πρωτοποριακά μαθήματα όπως Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης και στην καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.  

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 

Καθηγητής Ν.Δ.Φίλιππας 

(Σύντομο Βιογραφικό)