Κόστος συμμετοχής

 

 

Νέο μειωμένο κόστος συμμετοχής ανά μάθημα (από Οκτώβριο 2012): 

Καθηγητής Ν. Φίλιππας

Διάρκεια

Κόστος ανά συμμετέχοντα

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

4 μήνες

350 €

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

3 μήνες

350 €

Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων

4 μήνες

350 €

Αμοιβαία Κεφάλαια

6 μήνες

450€

Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

6 μήνες

450€

 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Αρτίκης

 

 

Αποτίμηση Μετοχικών Τίτλων

4 μήνες

350 €

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

4 μήνες

350 €

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

4 μήνες

350 €

 

 

 

Λέκτορας Γ. Παπαναστασόπουλος

 

 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

6 μήνες

450€

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

4 μήνες

350 €

 

 

 

Λέκτορας Β. Ζήσης

 

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4 μήνες

350 €

 

Για τους φοιτητές καθώς και τους απόφοιτους του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προβλέπεται έκπτωση της τάξης του 50% του κόστους συμμετοχής ενώ τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση στο κόστος συμμετοχής ίση με 30%.