Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο και η χρήση Η/Υ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ενισχύοντας τον θεσμό της δια βίου εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τo πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικά στον περιορισμό της ανεργίας.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με βασικές γνώσεις της οικονομικής με έμφαση στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η διάχυση των συγκεκριμένων γνώσεων αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία θα βελτιώσει το γνωστικό επίπεδο ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού που αδυνατεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον παραδοσιακό τρόπο.